ONZE EXPERTISE, UW ACTIVITEIT

Steunmaatregelen

-opgemaakt voor de klanten van VDS Consulting BV op 19 maart 2020-
Steunmaatregelen door FOD Financiën voor zelfstandigen nav het coronavirus:
1) UITSTEL SOCIALE BIJDRAGEN: aan te vragen via sociaal verzekeringsfonds.

- Uitstel van de sociale bijdragen met 1 jaar voor het eerste kwartaal 2020
(alsook de regularisatiebijdragen), uitstel tot 31/03/2021.
- Uitstel van de sociale bijdragen met 1 jaar voor het tweede kwartaal 2020 : uitstel tot 30/06/2021.
- Er kan ook vrijstelling aangevraagd worden, maar dan worden geen pensioenrechten opgebouwd.
Hiervoor moet u een mail sturen vóór 14/06/2020 naar uw sociaal verzekeringsfonds met vermelding van uw naam en voornaam, nationaal nummer, adres, naam en zetel van het bedrijf, ondernemingsnummer.
Bijv. Acerta: website Acerta, aanvraag uitstel betaling van sociale bijdragen
Bijv. Acerta: e-mail adres: zelfstandigen.oostvlaanderen@acerta.be
Bijv. Liantis: website contactpagina: https://www.liantis.be/nl/contact

2) OVERBRUGGINGSRECHT: aan te vragen via sociaal verzekeringsfonds.
DOWNLOAD HIER HET AANVRAAG-DOCUMENT

Enkel mogelijk voor zelfstandigen in hoofdberoep, meewerkende echtgenoten, en bijberoepers die voorlopige minimum sociale bijdragen betalen als van in hoofdberoep (745,51 EUR):
- voor de horeca (je mag wel nog afhaalmaaltijden aanbieden)
- voor andere sectoren die verplicht geheel of gedeeltelijk moeten sluiten
- wanneer je door het coronavirus uw activiteiten minstens 7 dagen onderbreekt
Bedragen (van 1.291,69 tot 1.614,10 per maand) en voorwaarden, zie:
- overbruggingsrecht voor zelfstandigen (Coronavirus)
- Bijv. sociaal verzekeringsfonds Acerta: zelfstandigen.oostvlaanderen@acerta.be
- Acerta, aanvraagformulier overbruggingsrecht
- Bijv. Liantis: website contactpagina: https://www.liantis.be/nl/contact

Indien u denkt van ook minimum 7 kalenderdagen te sluiten in april, heeft u ook recht op het overbruggingsrecht in april.
U dient bij die aanvraag uw privé bankrekeningnummer door te geven.

3) HINDERPREMIE: aan te vragen via Vlaio.be binnen de 30 dagen na verplichte sluiting.

Deze bedraagt 4.000 EUR gedurende de eerste 3 weken, daarna 160 EUR per dag.
Deze premie komt in aanmerking voor zelfstandigen, ondernemingen en winkels die verplicht moeten sluiten en voor ondernemingen die niet-essentiële diensten verlenen (zoals een bouwbedrijf of een studiebureau), maar hinder ondervinden, en niet kunnen openblijven onder de volgende opgelegde voorwaarden :
- Je voorziet telewerk voor alle functies waar dit mogelijk is.
- Je kan garanderen dat de werknemers die fysiek aanwezig moeten zijn minstens 1,5 meter afstand kunnen houden.
- Je blijft de geldende hygiënemaatregelen nemen.

De voorwaarden heeft Vlaio nu verstrengd: het is niet omdat je moet sluiten omdat je bovenstaande voorwaarden niet kan respecteren dat je recht zou hebben op de hinderpremie!
Enkel indien je voorkomt in de lijst van Vlaio met verplichte sluiting komt in aanmerking voor een hinderpremie;
zie: Welke handelszaken en winkels moeten sluiten?
Het is niet omdat uw sector vandaag niet op de lijst staat, dat het morgen wel het geval kan zijn. Hou de website van Vlaio dus zeker in het oog.
De aanvraag zal online staan vanaf vrijdag 27-03-2020, zie: Corona hinderpremie

U dient hier de bankrekening van de zaak op te geven, niet het privé bankrekeningnummer.
De hinderpremie is combineerbaar met het overbruggingsrecht.

4) CORONA COMPENSATIEPREMIE.

De Vlaamse regering besliste recent dat er een compensatiepremie komt voor handelszaken die niet moesten sluiten van de overheid, maar toch hun omzet grondig zien teruglopen. Het gaat om een eenmalige premie van 3.000 euro voor alle bedrijven die tussen 14 maart en 30 april een omzetsverlies van meer dan 60 procent tegenover het jaar daarvoor hadden. Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.

Zowel zelfstandigen in hoofdberoep als in bijberoep kunnen de premie krijgen, op voorwaarden dat ze de volledige sociale bijdragen betalen. Wie een lagere bijdrage betaalt kan een premie krijgen van 1.500 euro, op voorwaarde dat hij of zij een inkomen heeft tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro en niet voor 80 procent of meer als werknemer aan de slag is.

Meer info: Coronavirus - Steun voor jouw bedrijf

5) TIJDELIJKE WERKLOOSHEID: aan te vragen via mail aan RVA.

Dit kan voor het voltallig personeel of voor een gedeelte van het personeel.
Indienen kan via de website van RVA: Tijdelijke werkloosheid - Covid 19 (coronavirus)
Lees op die website de rode titel “Hoe kunt u de situatie van overmacht meedelen aan de RVA”
- Indienen via socialsecurity
- Èn indienen via mail naar het bevoegde werkloosheidsbureau, zie: Tijdelijke werkloosheid

6) AFBETALINGSPLAN SOCIALE WERKGEVERSBIJDRAGEN : aan te vragen via Vlaio.be .

Werkgevers die door het coronavirus moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen, kunnen minnelijke afbetalingsplannen bekomen voor het eerste en tweede kwartaal 2020.
Indiening zie: Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen (Coronavirus)

7) AFBETALINGSPLAN VOOR FISCALE SCHULDEN: aan te vragen bij de desbetreffende dienst.

Op het moment van ontvangst van de fiscale schuld (factuur, aanslagbiljet) voor bedrijfsvoorheffing, BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting kan u een afbetalingsplan aanvragen bij het regionaal invorderingscentrum.
- Meer info fiscale maatregelen naar aanleiding van het coronavirus (COVID-19)
- Voor indiening steunmaatregelen betreffende het coronavirus covid-19

8) AFBETALINGSPLAN VAN SOCIALE SCHULDEN: aan te vragen bij de RSZ.
Zie info op Minnelijk afbetalingsplan RSZ

AUTOMATISCHE VERLENGING VAN DE TE BETALEN BEDRIJFSVOORHEFFING MAART 2020 OF EERSTE KWARTAAL 2020.
De te betalen bedrijfsvoorheffing die normaal tegen 15 april moet betaald worden wordt automatisch met twee maanden verlengd tot 15 juni 2020.
AUTOMATISCH UITSTEL VAN DE TE BETALEN BTW MAART 2020 OF EERSTE KWARTAAL 2020.
De te betalen BTW die normaal tegen 20 april 2020 moet betaald worden wordt automatisch met twee maanden verlengd tot 20 juni 2020.
AUTOMATISCH UITSTEL VAN DE TE BETALEN PERSONENBELASTING EN VENNOOTSCHAPS-BELASTING.
Voor aanslagbiljetten van personenbelasting en vennootschapsbelasting zal bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, automatisch een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Dit gebeurt enkel voor aanslagbiljetten aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

9) Externe links met steunmaatregelen voor zelfstandigen nav het coronavirus.

- 10 maatregelen ter ondersteuning van bedrijven en zelfstandigen na COVID-19
- Vlaio. Coronavirus - Steun voor jouw bedrijf
- Acerta. Veelgestelde vragen van werkgevers over het coronavirus
- Liantis nieuws

contact

Copywrite VDS Consulting - BIBF / erkend boekhouder | fiscalist - Patrick Van den Storme | kantoor in Hamme & kantoor in Sint-Denijs-Westrem (bij Gent)

Akkoord
Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.
Door onze site te gebruiken, stemt u in met cookies en onze privacy policy. Kom meer te weten...